Nieznany typ przeglądarki
Twój system to Nieznany.
Twoje IP to 54.92.172.79


Modyfikowanie pliku Boot.ini

Plik Boot.ini można zmodyfikować przy użyciu okna dialogowego Uruchamianie i odzyskiwanie, w którym można wybrać domyślny system operacyjny, zmienić wartość limitu czasu lub ręcznie edytować plik, jednak w następującej metodzie wykorzystywane jest narzędzie wiersza polecenia Bootcfg.exe.

Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
W polu Otwórz wpisz polecenie cmd.
W wierszu polecenia wpisz polecenie bootcfg /?.
Zostanie wyświetlona Pomoc i parametry narzędzia BOOTCFG.exe.
powrót

Produced by: Radosław Pasławski
http://paslawski.pdg.pl