Nieznany typ przeglądarki
Twój system to Nieznany.
Twoje IP to 54.221.75.68


Heraklit (540 p.n.e. - ok. 480 p.n.e.)
Wszechświat nie stworzył żaden Bóg ani żaden człowiek, lecz był on zawsze, jest i będzie zawsze żywym ogniem.


Ksenofanes (570 p.n.e. - ok. 470 p.n.e)
"Gdyby lwy, woły lub konie posiadały sztukę człowieczą, I malować czy rzeźbić umiały swych bogów postacie, Obraz by powstał niechybnie lwom, koniom, wołom podobny, Jak gdyby taki właśnie bogowie musieli mieć wygląd."


Tytus Lukrecjusz Karus (ok. 98–55 p.n.e.)
"Pośród bogów mojego losu widzę siebie samego"


Ludwig Feuerbach (1804-1872)
Ludwig Feuerbach za źródło powstania religii uznał świadomość człowieka, świadomość własnej egzystencji. Filozof twierdził, za Ksenofanesem, że nie Bóg stworzył człowieka, tylko człowiek stworzył Boga, na swój obraz i podobieństwo. Religia jest według Feuerbacha wyrażeniem ludzkich pragnień: człowiek pragnie być dobry, a więc stworzył Boga, który jest dobry. Człowiek pragnie być nieśmiertelny, więc stworzył Boga, który jest nieśmiertelny. Myśliciel wyraził przekonanie, że człowiek zawsze czcić będzie w swoich bogach wartości, które ceni sobie najbardziej, cechy ludzkie, które uważa za najszlachetniejsze. Dlatego też według Feuerbacha człowiek tak naprawdę zawsze wielbił siebie. Ponieważ system wartości człowieka w miarę upływu wieków zmieniał się, stąd i bogowie się zmieniali. Ewoluowali razem z człowiekiem. Według myśliciela historia religii to droga, którą przechodzi ludzkość pracując nad sobą, rozwijając się. Dlatego też przed wiekami człowiek, będący pełen podziwu dla siły fizycznej i witalności, stworzył i czcił bogów, którzy imponowali siłą i bezwzględnością. Gdy natomiast człowiek za najwyższe wartości uznał miłość, mądrość, roztropność; wówczas pojawił się Bóg będący Miłością, Mądrością i Roztropnością - Bóg chrześcijan. W jednym ze swoich artykułów filozof stwierdził, że różnica pomiędzy chrześcijaństwem a religiami pogańskimi polega na tym, że chrześcijaństwo uwielbiło istotę człowieka w swoim Bogu, pogaństwo natomiast jedynie poszczególne z ludzkich cech. Religię Feuerbach uznaje zatem za zbiór fantazji, w których człowiek próbuje wyjść poza ograniczenia jakie przynosi życie i prawa przyrody. Umieściwszy natomiast w Bogu najcenniejsze cechy swojej istoty, człowiek istotę tę od siebie wyobcował, wyalienował. Człowiek "oddał" w ten sposób Bogu to, co miał najcenniejsze. Feuerbach mówił do człowieka: "Twój Bóg to Ty." Według filozofa gdy człowiek uświadomi sobie tą prawdę wszystkie szlachetne cechy jakie "oddał" Bogu zostaną mu przywrócone


Epikur (341-270 p.n.e.)
"tutaj królową jest przyjemność" "śmierć nas nie dotyczy, kiedy bowiem jesteśmy nie ma śmierci kiedy zaś jest śmierć, nie ma nas" "Po co troszczyć się o bogów skoro oni nie troszczą się o nas" Krytykował obrzędy religijne, które wpędzają człowieka w ramy ograniczenia rodząc u niego poczucie winy i obowiązek poddawania się woli bóstw "którz może mówić o karze po śmierci jeśli ona już od urodzenia zatruwa mu szczęście" "Niech człowiek nie żebrze u bogów o to co może zdobyć sam" Zamiast martwić o bogów możemy sami zapewnić sobie nieśmiertelność na ile to możliwe, mędrzec pozostawia po sobie dobre wspomnienia. Życie jest dziełem, które autor pisze każdego dnia: "Nie można żyć przyjemnie , nie żyjąc rozumnie, ani też żyć rozumnie, nie żyjąc przyjemnie" "Puste są słowa filozofa, którymi nie da się uleczyć żadnego cierpienia"


Chrześcijaństwo
Posługując się tedy wielorako ideami Platońskimi, Arystotelesowskimi, stoickimi, cynickimi, potem i neoplatońskimi, formowała się filozofia chrześcijan. Z platonizmu nadawał się do przyjęcia idealistyczny pogląd na świat i przekonanie o wyższości świata duchowego nad materialnym; z arystotelizmu - koncepcja Boga jako pierwszej przyczyny i celu świata; ze stoicyzmu - pomysł, że świat materialny jest przesycony duchem; z cynickiej filozofii - obojętność dla rzeczy doczesnych; nawet sceptycyzm mógł być pożyteczny, bo odbierając wartość poznaniu zmysłowemu i rozumowemu dostarczał pośrednio argumentów tym, co w objawieniu i natchnieniu widzieli źródło poznania prawdy. Od pitagorejczyków zaczerpnięta została myśl o duszy doskonalszej niż ciało, uwięzionej w ciele


Protagoras (ok. 480 p.n.e. - ok. 410 p.n.e)
W swoim dziele "O bogach" wypowiedział zdanie: "O bogach nie mogę wiedzieć ani czy istnieją, ani czy nie istnieją, ani też jaka jest ich istota i jak się pojawiają. Wiele bowiem rzeczy stoi na przeszkodzie, aby można było coś o tym wiedzieć; niemożliwość odpowiedniego doświadczenia zmysłowego i krótkość życia człowieka". Charakterystyczna postawa Protagorasa, z której wynika przekonanie o niemożności poznania natury Bogów, zyskała później nazwę agnostycyzmu. Sformułowanie "niemożliwość odpowiedniego doświadczenia zmysłowego" kieruje naszą uwagę na subiektywizm doznań ludzkich, któremu Protagoras poświęcił wiele uwagi.


David Hume
"Bardziej prawdopodobne jest, że ktoś skłamał lub pomylił się, niż to że zostały złamane prawa przyrody


Anaksymander
Gdy myślisz, że Tobie najgorzej, otwórz oczy, rozejrzyj się wokół siebie. Znów je zamknij- Twoje problemy wyblakły


1 > 2

Produced by: Radosław Pasławski
http://paslawski.pdg.plWarning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in Unknown on line 0

Fatal error: Unknown: Failed opening required '/tmp/php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in Unknown on line 0