Nieznany typ przeglądarki
Twój system to Nieznany.
Twoje IP to 3.80.218.53


Diagnostyka HDD za pomocą programu HDD Tune

HDD Tune

OPIS:

Raw Read Error Rate
01
Atrybut ten zależy od ilości błędów odczytu i stanu powierzchni dysku, wskazuje na częstość sprzętowych błędów odczytu, które wystąpiły podczas odczytu danych z powierzchni dysku. Niskie wartości wskazują na problem z powierzchnią dysku lub głowicami odczyu/zapisu. Krytyczny: Tak

Throughput Performance
02
Łączna (ogólna) sprawność dysku. Jeśli vartość tego atrybutu się obniża jest duża szansa, że zbliżają się problemy z dyskiem. Krytyczny: Nie

Spin Up Time
03
Średni czas na rozkręcenie tależy (od 0 obr/min do pełnej prędkości). Wartość RAW tego atrybutu wyraża czas w sekundach lub milisekundach. Krytyczny: Nie

Start/Stop Count
04
Wartość RAW tego atrybutu jest liczbą cyli start/stop dysku. Krytyczny: Nie

Reallocated Sectors Count
05
Ilość realokowanych sektorów. Kiedy dysk napotyka błąd odczytu/zapisu/weryfikacji, oznacza ten sektor jako realokowany i przenosi dane do specjalnego zarezerwowanego obszaru (obszaru rezerwowego). Proces ten jest również określany mianem remapowania a realokowane sektory określa się remapami. To właśnie dlatego, na nowoczesnych dyskach, nie widzimy "bad bloków" podczas testów powierzchni - Krytyczny: Tak

Read Channel Margin
06
Rezerwa kanału podczas odczytu danych. Funkcja ego atrybutu nie jest objęta specyfikacją. Krytyczny: Nie

Seek Error Rate
07
Częstość błędów wyszukiwania głowic magnetycznych. W razie uszkodzenia mechanicznego systemu pozycjonowania, uszkodzenia serwa albo termicznej rozszerzalności dysku, ilość błędów wyszukiwania wzrasta. Więcej błedów wyszukiwania oznacza pogarszanie się stanu powierzchni dysku i podsystemu mechanicznego dysku. Krytyczny: Nie

Seek Time Performance 08
Przeciętna wydajność operacji wyszukiwania głowic magnetycznych. Jeśli wartość atrybutu maleje, jest to oznaka problemów z podsystemem mechanicznym dysku. Krytyczny: Nie

Power-On Hours
09
Ilość godzin w stanie zasialnia. Wartość RAW atrybutu odpowiada łącznej ilości godzin (lub minut, sekund, w zależności od producenta) przepracowanych przez dysk. Zmniejszenie się tej wartości do poziomu krytycznego (threshold) wskazuje na zmniejszenie się parametru MTBF (średni czas między awariami). Niemniej, w rzeczywistości, nawet jeśli MTBF zmaleje do zera, nie oznacza to że zasoby MTBF całkowicie się wyczerpały i dysk przestanie działać. Krytyczny: Nie

Spin Retry Count
10
Ilość ponowień prób rozpędzenia tależy. Atrybut ten przechowuje łączną ilość prób uruchomienia tależy przed osiągnięciem pełnej szybkości obrotowej (pod warunkiem, że pierwsza próba nie powiodła się). Spadek tego atrybutu jest oznaką problemów z podsystemem mechanicznym dysku. Krytyczny: Nie

Recalibration Retries
11
Atrybut ten wskazuje liczbę rządań rekalibracji (po warunkiem, że pierwsza próba nie powiodła się). Spadek tego atrybutu jest oznaką problemów z podsystemem mechanicznym dysku.
Krytyczny: Nie

Device Power Cycle Count
12
Atrybut ten wskazuje na łązną ilość pełnych cykli zasilania dysku. Krytyczny: Nie

Soft Read Error Rate 13
Jest to ilość programowych błędów odczytu występujących podczas odczytu danych z powierzchni dysku. Krytyczny: Nie

G-Sense Error Rate
221
Częstość błędów występujących podczas uderzeń. Atrybut ten przechowuje wskazania czujnika przeciążeń i podaje łączną ilość błędów występujących jako rezultat wewnętrznych przeciążeń (upuszczenia dysku, niewłaściwej instalacji, i t.p.). Krytyczny: Nie

Power-Off Retract Count
228
Atrybut ten podaje ile razy dysk był wyłączany. Krytyczny: Nie

Load/Unload Cycle Count
193
Ilość cykli parkowania/wyparkowania ze strefy parkowania (Landing Zone). Krytyczny: Nie
Temperature
194
Temperatura dysku twardego. Wartość RAW tego atrybutu podaje wskazania wbudowanego czujnika ciepła (w stopniach Celsjucza). Krytyczny: Nie

Reallocation Event Count
196
Ilość operacji remapowania (przenoszenia danych z uszkodzonego sektora do specjalnego zarezerwowanego obszaru - obszaru rezerwowego). Wartość RAW tego atrybutu określa łączną ilość prób transferu danych z realokowanego sektora do obszaru rezerwowego. Liczone sa zarówno próby udane jak i nieudane. Krytyczny: Tak

Current Pending Sector Count
197 Bieżąca ilość niestabilnych sektorów (oczekujących na remapowanie). Wartość RAW tego atrybutu wskazuje na łączną ilość sektorów oczekujących na reampowanie. Później, kiedy część z tych sektorów uda się odczytać, wartość jest zmniejszana. Jeśli błędy występują ciągle podczas próby odczytu niektórych sektorów, dysk podejmie próbę odzyskania danych, przeniesienia ich do zarezerwowanego obszaru (obszaru rezerwowego) i oznaczenia sektora jako remapowany. Jeśli wartość tego atrybutu wynosi zero, wskazuje to, że stan powierzchni dysku jest zły. Krytyczny: Tak

Uncorrectable Sector Count
198
Ilość niekorygowalnych błędów. Wartość RAW tego atrybutu wskazuje łączną ilość niekorygowalnych błędów podczas odczytu/zapisu sektora. Wzrost wartości tego atrybutu wskazuje na ewidentne defekty powierzchni dysku i/lub problemy z podsystemem mechanicznym dysku. Krytyczny: Tak

UltraDMA CRC Error Count
199
Łączna ilość błędów CRC w trybie UltraDMA. Wartość RAW atrybutu wskazuje ilość błędów wykrytych przez CRC (CRC Interfejsu) podczas przesyłania danych w trybie UltraDMA. Krytyczny: Nie

Write Error Rate (Multi Zone Error Rate) 200 Częstość błędów zapisu. Atrybut ten wskazuje na łączną ilość błędów zapisu podczas zapisywania sektora. Im wyższa wartość RAW, tym gorszy stan powierzchni dysku i/lub mechanicznego podsystemu. Krytyczny: Nie

Disk Shift 220 Przesunięcie dysków od osi. Wartość RAW pokazuje jak bardzo dysk został przesunięty. Jednostka miary jest nieznana. UWAGA: Przesunięcie dysków jest możliwym rezultatem silnego uderzenia lub upadku. Krytyczny: Tak

Loaded Hours 222 Użycie akuratora głowic magnetycznych spowodowane normalną eksploatacją. Liczy się tylko czas działania akuratora. Krytyczny: Nie

Load/Unload Retry Count 223 Użycie akuratora głowic magnetycznych spowodowane licznymi wystąpienia operacji takich jak: odczyt, zapis, pozcjonowanie głowic i t.p. Liczy się tylko czas gdy głowice były w stanie działania. Krytyczny: Nie

Load Friction
224 Użycie akuratora głowic magnetycznych spowodowane tarciem mechanicznych części dysku. Liczy się tylko czas gdy głowice były w stanie działania. Krytyczny: Nie

Load-in Time
226 Łączny czas działania akuratora głowic. Atrybut ten wskazuje łączny czas w którym dysk był obciążony (przy założeniu, że głowice były w stanie działania, poza obszarem parkowania). Krytyczny: Nie

Torque Amplification Count
227
Ilość prób rozkręcenia tależy dysku. Krytyczny: Nie

GMR Head Amplitude
230
Amplituda drgań głowic (GMR-head) w czasie pracy. Krytyczny: Nie powrót

Produced by: Radosław Pasławski
http://paslawski.pdg.plWarning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in Unknown on line 0

Fatal error: Unknown: Failed opening required '/tmp/php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in Unknown on line 0